Несколько слов о латинском алфавите… (каз)

     Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» деп аталатын мақаласында қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастап, бұл мәселені неғұрлым дәйектілікпен терең түсініп, байыппен қарау қажеттігін тілге тиек етті. Латын әліпбиіне көшу — заман талабы. Ұлы Дала елінің тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғыры байлық — жер, екінші — тіл, үшіншісі — мемлекет және оның тарихы болуы керектігі айқындалады. Ағартушы-педагог ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы — тілі» деген. Алаш қайраткерлері де латын әліпбиін жазу-сызуда қолданды. Бұл бізге таңсық дүние емес. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Латын әліпбиіне көшу — ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық санамызды қайта жаңғыруына жол ашады. Сонымен қатар, бүгінгі компьютер заманында латын әліпбиінің үстемдігі бәрімізге белгілі. Электрондық поштамыздың, көлігіміздің нөміріндегі әріптер, төлқұжатымыз да латын жазуларымен жазылған. Қазіргі күнгі жастарға латын әріптерін үйрену қиындық келтірмейді деп ойлаймын. Өйткені жастардың көбісі ағылшын тілін мол қолданады. Ал, біздегі әріптер ағылшын тіліне де ұқсас болып келеді. Дәл қазіргі сәттің өзінде байқағаным дүкендерден, аурухана мен түрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардан, білім ошақтарынан латын тілінде жазылған сөздерді көруімізге болады. Тағы да біздің құнды кітаптарымыздың барлығы да латын тілінде қайтадан жазылып жатыр. Осылай жасасақ қана сауаттылық деңгейіміз артып, тасымыз өрге домаламақ. Бірақ, тіл тазалығымызды сақтап, өз елімізді биік белестерден көру, Қазақстанның атын бүкіл ғаламға әйгілі ету біздің қолымызда деп ойлаймын. Демек, латын әліпбиі бізге таңсық емес. Дана халқымыз айтпақшы «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте!» деп, тіліміздің тазалығы үшін, тілді үйренуді жеңілдету үшін осы бастаманы қолдап, енгізу — Сіз бен біздің қолымызда.

«Конай» кітапхана-филиалының,

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының

«Қостанай қаласы білім бөлімінің

Чапаев негізгі орта мектебі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің кітапханашысы

Саренова Роза Мурзашевна

«Переход на латинский алфавит — современное требование».

28 января 2021 года на заседании Национальной комиссии по переходу казахского алфавита на латиницу под председательством Премьер-Министра Казахстана были одобрены усовершенствованный проект алфавита, правила орфографии и модель клавиатуры. В дальнейшем проект алфавита и правил орфографии будет передан на утверждение Президенту Республики Казахстан. В целях широкого продвижения проекта казахского алфавита на основе латиницы Научно-методический центр «Устаз тилеги» опубликовал статью «Переход на латинский алфавит — современное требование».
#QostanaiLatyn

Информация по книжной выставке «Ел таңдаған кітаптар»

По ежегодной акции «Одна страна — одна книга» в библиотеке проведен обзор книг. На выставке выставлены книги из списка тридцати книг, которые имеются в фонде. Библиотекарем рассказана история акции, и что в нынешнем году выбрано 30 книг, в связи с юбилейной датой нашей страны — в год тридцатилетия Независимости Казахстана. Ознакомила с выставкой. Представлены книги Б. Соқпақбаева «Жекпе-жек», Т. Жармагамбетова — «Отамалы», Т. Абдрайым «Алабұға аулаған күн», куда вошли сказки, басни, интересные рассказы автора, которые имеют значение в становлении личности. В повести З. наурызбаевой «Алтын тостаған іздеген күн»рассказывается о приключених друзей, также приведены исторические факты и события связанные с независимостью страны, книга вызывает интерес у читателей. Также на выставке выставлены книги Д. Қуата, М. Айымбетова, Д. Рамазана, М. Кабанбая и другие.

Информация по книжной выставке «Ғасырдан ғасырға өткен әдеби мұра» (серия книг «Бабалар сөзі»)

В рамках программы «Рухани Жаңғыру» в библиотеке организована книжная выставка «Ғасырдан ғасырға өткен мұра».
В серию книг из 100 томов «Бабалар сөзі» по программе «Мәдени мұра» вошли в ценные произведения казахского фольклора — эпосы, сказки, слова назидания, мифы казахского народа. В серию книг вошли: «Ғашықтар жыры», «Батырлар жыры», «Қиял ғажайып ертегілер», «Қара сөз», «Қазақ мақал-мәтелдері».
Эпос «Қозы Корпеш — Баян сұлу» выпущен в пяти вариантах, который ценен не только для казахского, но и для всего тюркского народа. Некоторые варианты эпосов печатались в сборниках В. Радлова, И. Березина, Н. Ильминского. В исследовательских работах принимали участие Ш. Уалиханов, А. Кунанбаев, М. Копеев, Д. Султангазин. Рукописи этих книг сохранены в фондах музеев и библиотек городов Москва, Санкт-Петербург, Томск, Омск. Этот многотомник очень интересен и пользуется спросом у читателей.

Разнообразие творчества Ибрая Алтынсарина

                                              План
I. Введение.
«Школа — это корабль, образование — море».
II. Основная часть.
а) Родоначальник легендарной детской литературы …
б) «Искусство — знание — это все, что можно найти в чтении».
III. Заключение.
Признать работу, гигантскую личность человека.

90-летие Мукагали Макатаева

В честь 90-летия Мукагали Макатаева старший воспитатель нашей школы Бибинур Боранбаевна в рамках программы «Рухани жанғыру» Чапаевской основной средней школы прочитала стихотворение «Үш бақытым» нашего поэта.

ЧАС ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ О ПРОСВЕТИТЕЛЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

    Очередной «Час добропорядочности» Агентства по противодействию коррупции посвящен жизни выдающегося казахского просветителя-педагога, писателя, этнографа, ученого-фольклориста, учителя нации – Ибрая Алтынсарина.
    Ибрай Алтынсарин стал отцом-основателем образования в истории казахской степи, посвятив всю свою сознательную жизнь обучению казахских детей.
    Открыв первую народную школу, он призвал жителей отдать своих детей в школы и написал учебник на казахском языке.
    В предисловии «Казахской христоматии» автор написал «Составляя эту книгу, я хотел чтобы она стала учебником для казахских детей, воспитывающихся в русско-казахских школах, и книгой, доступной для всеобщего просвещения…».
    Важность развития образования среди казахской молодежи описана Алтынсариным во многих других его произведениях. К ним относятся стихи «Өсиет өлеңдер», «Әй, жігіттер» и т.п. В них автор с высокой нравственной точки зрения критикует несправедливость, воровство, вредность устаревших традиций и отражает преимущество честного труда и человечности.
    В знаменитом стихотворении «Кел, балалар, оқылық» («Давайте, дети, будем учиться») поэт умело использовал традиции казахской устной литературы, сравнивая знания и невежество, добро и зло.
    Его произведения по сей день служат основой современной образовательной системы.
    Писатель описывает свои идеи о нравственности с эстетическим воспитанием, взаимосвязывая их друг с другом.
    Год от года возрастающая ценность богатого энциклопедического наследия ученого является гордостью нашего народа. Безусловно, Ибрай Алтынсарин – основатель новой поэзии, лидер образования и первый преподаватель казахского народа.
    Учитель нации оставил неизгладимый след в нашей истории. Его мечта – образованная молодежь, твердо уверенная в процветающем будущем народа.

Ссылка на видео-урок:

Роль книги в жизни человека

    В целях выполнения поручения Главы государства К.Токаева, в рамках проекта планируется повысить интерес к чтению, расширить познание мира через книги, формирование интереса читателей посредством различных мероприятий. Целью которой является повысить интерес к чтению, содействие пропаганде книги и чтения. Так, в Казахстане стартовал проект «Читающая школа». Читательская грамотность – один из базовых для формирования личности. Чтение способствует расширению кругозора, развивает мышление, что необходимо закладывать в детстве. Чтение книги, чтение сказок перед сном помогают полюбить литературу. Дарим книги на день рождения. А почему? Потому что «Книга- лучший подарок». В школе, сидя за партой дети сталкиваются с научной литературой – учебниками. Художественная книга же заставляет нас совершать удивительные путешествия в свой мир. Мы переживаем вместе с героями, порой радуемся их счастью или страдаем вместе с ними. Иногда узнаем сами себя. Книга становится верным другом. Читая книги, мы пополняем словарный запас, становимся грамотнее в речи и письме. Именно книга хранит в себе столько тайн и с радостью делится с читателем. Для реализации данного проекта наша школа запланировала провести ряд мероприятий – это обзоры, выставки, громкие чтения, вечер книги, часы поэзии, различные конкурсы и т. д. Например: вечер поэзии по творчеству М. Макатаева «Сырлы өлеңнің сұлтаны», «Раскрытые в детстве страницы», вечер книги посвященный к 170-летию романа Г. Бичер Стоу «Хижина дяди Тома», литературный светофор «С книгой по дорогам сказки» к 115-летию детского писателя А. Барто и т. д. Организован буккроссинг. С детьми также проведена беседа «В защиту воздуха», где детям представлены книги С. Мирнова «Атмосфера», К. Ахметова энциклопедия «География», энциклопедии Р. Коупа «Экология», «Я познаю мир. Экология». Данный проект имеет большое значение. Основным предметом чтения является интернет. Если не читать книги мы перестаем красиво говорить и писать, перестаем рассуждать, правильно излагать свою мысль и словарный запас обеднеет.
                                         Всех девчонок и мальчишек
                                         Приглашают в гости книжки.
                                         Очень просим: заходите
                                         В наш уютный, светлый дом,
                                         Книги лучшие берите
                                         И читайте день за днем,
                                         Очень просим, заходите,
                                         Мы вас очень, очень ждем!

Скачать WORD