Мы все разные, но мы равны

С 7 по 17 октября 2021 года в Костанайской области организаторы проведут разъяснительную акцию в рамках Второго Десятилетия осведомленности, направленную на формирование инклюзивной культуры и толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями. Час благотворительности «Мы все разные, но мы равны «.
Цель занятия: формирование толерантности детей и подростков к ЭБС.
Обязанности:
• Обучайте людей обращать внимание на других;
• Поощрение доброты;
• Пробудите чувство доброты.

Достижения Независимости

В соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год занятия по «Достижениям Независимости» проводились в начальных и средних школах. Цель занятия: — Продемонстрировать героизм наших предков на пути к независимости, показать ученикам героизм декабрьских жертв, наших братьев и сестер, принимавших участие в декабрьских событиях. К. Знакомство с достижениями независимости. — Пробудить в наших учениках любовь и чувства к Родине. — Воспитывать любить страну, землю, уважать Родину, если честно.

Международный день действий против ядерных испытаний

29 августа 2021 года исполняется ровно 30 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – события, сыгравшего важную роль в истории развития всего мирового сообщества и глобального антиядерного движения.

На Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 456 ядерных испытаний, от которых пострадало более полутора миллионов человек. 29 августа 1991 года Президент Казахской ССР Н.А. Назарбаев подписал Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона».

Казахстан заслужил признание в мире за беспрецедентный акт закрытия ядерного полигона. Миротворческий пример Казахстана вдохновил 2 декабря 2009 года Генеральную Ассамблею ООН на провозглашение 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.

К памятной дате Библиотека Елбасы подготовила видеоролик, посвященный гуманистической миссии Казахстана – освобождению планеты от оружия массового уничтожения и построению мира, свободного от ядерного оружия.

Несколько слов о латинском алфавите… (каз)

     Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» деп аталатын мақаласында қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастап, бұл мәселені неғұрлым дәйектілікпен терең түсініп, байыппен қарау қажеттігін тілге тиек етті. Латын әліпбиіне көшу — заман талабы. Ұлы Дала елінің тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғыры байлық — жер, екінші — тіл, үшіншісі — мемлекет және оның тарихы болуы керектігі айқындалады. Ағартушы-педагог ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы — тілі» деген. Алаш қайраткерлері де латын әліпбиін жазу-сызуда қолданды. Бұл бізге таңсық дүние емес. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Латын әліпбиіне көшу — ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық санамызды қайта жаңғыруына жол ашады. Сонымен қатар, бүгінгі компьютер заманында латын әліпбиінің үстемдігі бәрімізге белгілі. Электрондық поштамыздың, көлігіміздің нөміріндегі әріптер, төлқұжатымыз да латын жазуларымен жазылған. Қазіргі күнгі жастарға латын әріптерін үйрену қиындық келтірмейді деп ойлаймын. Өйткені жастардың көбісі ағылшын тілін мол қолданады. Ал, біздегі әріптер ағылшын тіліне де ұқсас болып келеді. Дәл қазіргі сәттің өзінде байқағаным дүкендерден, аурухана мен түрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардан, білім ошақтарынан латын тілінде жазылған сөздерді көруімізге болады. Тағы да біздің құнды кітаптарымыздың барлығы да латын тілінде қайтадан жазылып жатыр. Осылай жасасақ қана сауаттылық деңгейіміз артып, тасымыз өрге домаламақ. Бірақ, тіл тазалығымызды сақтап, өз елімізді биік белестерден көру, Қазақстанның атын бүкіл ғаламға әйгілі ету біздің қолымызда деп ойлаймын. Демек, латын әліпбиі бізге таңсық емес. Дана халқымыз айтпақшы «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте!» деп, тіліміздің тазалығы үшін, тілді үйренуді жеңілдету үшін осы бастаманы қолдап, енгізу — Сіз бен біздің қолымызда.

«Конай» кітапхана-филиалының,

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының

«Қостанай қаласы білім бөлімінің

Чапаев негізгі орта мектебі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің кітапханашысы

Саренова Роза Мурзашевна

«Переход на латинский алфавит — современное требование».

28 января 2021 года на заседании Национальной комиссии по переходу казахского алфавита на латиницу под председательством Премьер-Министра Казахстана были одобрены усовершенствованный проект алфавита, правила орфографии и модель клавиатуры. В дальнейшем проект алфавита и правил орфографии будет передан на утверждение Президенту Республики Казахстан. В целях широкого продвижения проекта казахского алфавита на основе латиницы Научно-методический центр «Устаз тилеги» опубликовал статью «Переход на латинский алфавит — современное требование».
#QostanaiLatyn

Информация по книжной выставке «Ел таңдаған кітаптар»

По ежегодной акции «Одна страна — одна книга» в библиотеке проведен обзор книг. На выставке выставлены книги из списка тридцати книг, которые имеются в фонде. Библиотекарем рассказана история акции, и что в нынешнем году выбрано 30 книг, в связи с юбилейной датой нашей страны — в год тридцатилетия Независимости Казахстана. Ознакомила с выставкой. Представлены книги Б. Соқпақбаева «Жекпе-жек», Т. Жармагамбетова — «Отамалы», Т. Абдрайым «Алабұға аулаған күн», куда вошли сказки, басни, интересные рассказы автора, которые имеют значение в становлении личности. В повести З. наурызбаевой «Алтын тостаған іздеген күн»рассказывается о приключених друзей, также приведены исторические факты и события связанные с независимостью страны, книга вызывает интерес у читателей. Также на выставке выставлены книги Д. Қуата, М. Айымбетова, Д. Рамазана, М. Кабанбая и другие.